ورق شانی

ورق شانی

ایرانیت شانی

ایرانیت شانی: ایرانیت شانی یکی از شناخته شده ترین و کاربردی‌ترین انواع ایرانیت به شمار می‌آید. این ورق‌ها از مواد بازیافتی و در دو شکل صاف و موج‌دار تولید می‌شوند. بازیافتی بودن مواد اولیه ایرانیت شانی، تاثیر چشمگیری بر قیمت این ورق‌ها دارد و باعث کاهش قیمت آن‌ها می‌شود. ایرانیت شانی اغلب با ایرانیت سیمانی […]
در ادامه بخوانید