ایرانیت پلاستیکی

ایرانیت پلاستیکی (فایبر گلاس) - 3

ورق فایبر گلاس (ایرانیت پلاستیکی)

ورق فایبرگلاس (ایرانیت پلاستیکی): ورق‌های فایبر گلاس ورق‌هایی هستند که به نام ایرانیت پلاستیکی نیز شناخته می‌شوند. این ورق‌ها از ترکیب الیاف شیشه با مواد پلیمری تولید می‌شوند. در این ترکیب، از الیاف شیشه برای خاصیت تقویت‌کنندگی و از مواد پلیمری برای خاصیت چسبانندگی و مواد زمینه استفاده می‌شود. ورق‌های فایبرگلاس به دو صورت صاف […]
در ادامه بخوانید