انواع پیچ سرمته

پیچ سرمته

پیچ سرمته

پیچ سرمته: پیچ سرمته یا پیچ واشردار سرمته‌ای به پیچ‌های استوانه‌ای شکل اطلاق می‌شود. در راس این پیچ‌ها، مته‌ای قرار داده شده است که مهم‌ترین نقش را در پیچ ایفا می‌کند. زیرا به عنوان یک پیش رونده در سطح قطعه بدون استفاده از مته عمل می‌نماید. و این ویژگی موجب تسهیل و تسریع در فرایند […]
در ادامه بخوانید