پروژه‌های پوشش سقف

نمونه پروژه‌های اجرا شده توسط فروشگاه سالار برای سقف پارکینگ و سقف آلاچیق
نمونه پروژه‌های اجرا شده توسط فروشگاه سالار برای پوشش سقف استخر
نمونه پروژه‌های اجرا شده توسط فروشگاه سالار برای پوشش سقف پاسیو، سقف گلخانه منازل و پوشش سقف حیاط خلوت